STRONA GŁÓWNA

Zajmujemy się szerokim zakresem projektowania architektoniczno-budowlanego.

W biurze MGdom otrzymasz:

 • projekt budowlany budynku mieszkalnego
  z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • projekt budowlany budynku usługowego lub przemysłowego
  z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • adaptację gotowego projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • projekt rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku
  z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • projekt technologiczny,
 • wizualizację budynku lub wirtualny spacer w formie animacji,
 • legalizację samowoli budowlanej,
 • odbiór budynku, do którego nie zachowała się dokumentacja projektowa,
 • inwentaryzację istniejącego obiektu,
 • projekt innych budowli jak: zjazdy z dróg, ogrodzenia,  przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe itp.

Zajmujemy się również:

 • doradztwem architektoniczno-budowlanym,
 • nadzorem budowlanym,
 • kierowaniem robotami budowlanymi,
 • nadzorem inwestorskim oraz autorskim,